Trim i marka

Bli sprekere og kom i form! Ukentlige turer i Trondheims nærmiljø. Hver uke arrangeres det markatur. Trimmen er for deg som ønsker en grei grunnform. Vi løper ikke, men går. Turene er i Bymarka og Estenstadmarka. Vi varierer hvor vi går. Da blir du også bedre kjent.

Målgruppen er voksne i yrkesaktiv alder. Turene finner sted på tirsdager og varer et par timer. Tidspunktet for oppmøte er kl. 11.00. Sted for oppmøte avtales. Det er Bedriftsidretten i Trondheim som er arrangør.