Trim i marka

Bli sprekere og kom i form! Ukentlige turer i Trondheims nærmiljø. Hver uke arrangeres det markatur. Trimmen er for deg som ønsker en grei grunnform. Vi løper ikke, men går. Turene er i Bymarka og Estenstadmarka. Vi varierer hvor vi beveger oss fra gang til gang. Da blir du også bedre kjent.

Målgruppen er voksne i yrkesaktiv alder og passer de fleste. Turene finner sted på tirsdager og varer et par timer. Tidspunktet for oppmøte er kl. 11.00. Sted for oppmøte avtales. Trimturen er et samarbeide med Bedriftsidretten i Trondheim.

Spørsmål rettes til Arve Husby mob. 99024170

Epost: post@osspåtur.no