Samlivskurs i fjellet i 2021

btf

Samlivskurset i fjellet passer til dere som ønsker å ta vare på og utvikle gleden med samlivet i en trygg og nær relasjon .  

Målet med kurset er å legge til rette for utvikling av glede, trygghet og spenning i den seksuelle relasjonen. Vi er opptatt av at dette gjøres i samsvar med personlige, sosiale, etiske og verdimessige holdninger. Et bedre seksualliv utvikles gjennom respekt, fellesskap, nærhet og trygghet.

Les mer om kurset og påmelding her