Duger vi?

Det er lenge siden krigen. En virkning av tyskernes okkupasjon var nødvendigheten av selvberging. Mange dro ut i skog og mark for å plukke bær. Å plukke sopp er kanskje et nyere fenomen. Samtidig har gradvis våre lønninger og velstand økt. Bær og sopp kan kjøpes. Kvaliteten er god. Gleden over et fullt bærspann etter en dag i terrenget, ser ikke ut til å være avgjørende. I disse tider hvor målinger gjøres av både dette og hint, viser at bærplukkerne er omtrent like få som skigåerne. Et lite mindretall av befolkningen.

En kvalitet med bærplukking er at vi gjør noe selv. Det kan oppleves godt. Det styrker vårt selvbilde når vi klarer noe. Hvis man kan slå inn en spiker riktig og reparere tøy, så er det viktig. Å ikke kunne montere et innkjøpt møbel betyr at noen andre må gjøre det. En fagperson eller en venn. Jeg ser det slik at det å utvikle ferdigheter gjennom å anstrenge seg litt er nyttig. Å bruke hånden gjennom egen innsats gjør oss mer dugende. Å være dugende gjør det lettere å holde blikket til de vi møter.

Multer