Elgjakt og veganere

Det er lett å være uenige. Er det mulig å bygge bro mellom elgjegere og veganere? For å si det mildt, det er utfordrende.

Om høsten felles mye elg i Norge. For mange jegere er dagene på elgjakt viktige. Til sammen er det mye mat. Så mye at det gir mange måltider og i pengeverdi er det store beløp. Sosialt er det avgjørende for mange mennesker. Det gir tilhørighet. Det er naturopplevelse og gir avbrekk fra hverdagen. Når hunden har los og bjeffingen nærmer seg din post er intens. Kommer elgen? Er det riktig dyr? Klarer jeg å være så rolig av skadeskyting unngås?

Jakt er omdiskutert. Ikke minst i media. I sosiale media er utskjelling heller ikke uvanlig. En gruppe synes å være uforsonlig. Det er ikke nødvendigvis vegetarianere. Mitt inntrykk er at de tar sine valg. De avstår fra kjøttspising og begrunner det. Så får de andre ta sine valg.

Når det gjelder veganere ser det ut til å være en forskjell. Det synes som om de fronter at de har den eneste og riktige respekten for dyr. Jegere og bønder dreper og det er prinsipielt helt galt. Husdyr er innesperret og det er dyreplageri. De som er uenige med veganerne handler umoralsk.

Det at en gruppe stemples som umoralsk, gjør at respekten for hverandre begrenses. Det å kommunisere forutsetter respekt for hva de andre driver med. Kommer denne uforsonligheten vil forsterke seg fremover? For meg er begge deler et valg. Men å fordømme jakt og å ha husdyr fordi bønder og jegere dreper og handler moralsk galt, det blir feil. Spis det du vil, ikke fordøm de andre på grunn av deres valg.

Stolt hund napper i pelsen.
Elgen er vommet og slepes til gards.